EU Cookie Law Script 1

We use cookies here at C.A.N. Isola to ensure that you get the best user experience. To continue using our site, please allow cookies.

Accetto | Abbandona
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
Piazza Manzioli 5
6310 ISOLA-IZOLA
SLOVENIA
elenco degli appalti pubblici analitici per l’anno 2016

Venerdì, 07 Aprile 2017 - 10:08 Stampa la notizia: elenco degli appalti pubblici analitici per l’anno 2016

Pubblicazione dell'elenco degli appalti pubblici analitici per l'anno 2016 dell' importo compreso tra 10.000 euro e inferiore ai limiti di cui al primo comma dell'articolo 21 della Legge degli appalti pubblici ZJN-3

Objava seznama evidenčnih naročil za leto 2016 vrednosti od 10.000 eur in nižje od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3


              
   
 Isola / Izola, 28. 2. 2016
                                                                                  Marko Gregorič, m.p. / l.r.
                                                                        Presidente del Consiglio / Predsednik sveta

 N. / Zap. št.

Codice d'intentificazione /Matična št.

Codice fiscale /Davčna št.

Datore d'ordine /Naročnik

Settore / Področje

Tipo / Vrsta predmeta

Denominazione / Naziv predmeta

Importo dell'ordine in eur senza imposta / Vrednost evidenčnega naročila brez DDV v EUR

Fornitore / Izbran ponudnik

1.

5170087000

55764622

COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA / ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

Generale /Splošno

Servizio /Storitve

Pulizie / Čiščenje

14.304,05

Jovanović Nedeljka, i.a. /s.p.

Ultime notizie